Dây Chuyền Phong Thủy

Mặt dây chuyền 12 giáp đá ngọc Phỉ Thúy biểu tượng quý nhân S768-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt 12 con giáp ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, M