Trang Sức Khác

Móc điện thoại treo trái tim đá Miến Điện tình duyên may mắn S370

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại trái tim đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 8cm + Khối lượng: 2g + Ý nghĩa: may mắn trong tình duyên. + Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa xe. + Giá: 50.000 vnd

Móc khóa treo bát quái có hạt ngọc Miến Điện phong thủy S348

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại bát quái đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 9cm + Khối lượng: 6g + Ý nghĩa: hóa sát, tịch tà, hợp mệnh Mộc, Kim. + Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa xe. + Giá: 120.000 vnd

Móc điện thoại treo con dơi ngọc Miến Điện biểu tượng tài phước S332

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại dơi phong thủy đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 10cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: biểu tuợng của phước đến tài đến. + Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa xe. + Giá: 65.000 vnd

Móc điện thoại treo bát quái nhỏ đá Miến Điện hóa sát tịch tà S289

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại bát quái nhỏ đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 10cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: tịch tà, hóa sát. + Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa xe. + Giá: 65.000 vnd

Móc điện thoại treo chuông đá ngọc Miến Điện biểu tượng bình an S326

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại hình chuông đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 12cm + Khối lượng: 7g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an. + Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa xe. + Giá: 95.000 vnd

Móc điện thoại cặp heo hồng thạch anh quý nhân phù trợ S307

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại cặp heo đá thạch anh hồng (Trung Quốc). + Kích thước (dài): 9cm + Khối lượng: 4g + Ý nghĩa: hợp tuổi Hợi, Mẹo, Mùi, hợp mệnh Hỏa, Thủy. + Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa,… + Giá: 75.000 vnd