Móc điện thoại treo trái tim đá Miến Điện tình duyên may mắn S370

moc dt trai tim s370 02 Móc điện thoại treo trái tim đá Miến Điện tình duyên may mắn S370

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại trái tim đá ngọc Miến Điện.
+ Kích thước (dài): 8cm
+ Khối lượng: 2g
+ Ý nghĩa: may mắn trong tình duyên.
+ Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa xe.
+ Giá: 50.000 vnd

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>